Информации

Надлежен орган: Министерство за внатрешни работи на РМ
- Подрачни единици на МВР на територија на РМ

Постапка за издавање Уверение за државјанство

Уверение за државјанство на Република Македонија може да се издаде според живеалиштето на граѓанинот или во сите подрачни единици на Министерството за внатрешни работи доколку државјанството е регулирано во регистарот на државјани.

Се пополнува лично барање или со полномошно за Уверение за државјанство на Република Македонија.

Потребна документација:

1. БАРАЊЕ за Уверение за државјанство

2. 100 ден. административна такса (УПЛАТНИЦА)

3. Уплата од 50 ден. на жиро-сметка  (УПЛАТНИЦА) ( Можност и за безготовинско плаќање)