/Прочитано:

260

Месечник за криминалот од омраза

Хелсиншкиот комитет за човекови права го објави Месечникот за криминалот од омраза во јули 2017 година.

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишува како криминал од омраза. За негово постоење мора да бидат исполнети два услова: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата од омраза.

Месечникот за криминалот од омраза за месец јуни 2017 година можете да го преземете на следниов линк.

М.В