/Прочитано:

340

Во подготовка Закон за финансиска поддршка на инвестиции

Министерството за економија подготвува Закон за финансиска поддршка на инвестиции. Со Законот за финансиска поддршка на инвестиции се регулира финансиската поддршка на инвестициите во државата врз основа на начелата на транспарентност, еднаков третман и јавност. Целта на овој закон, посочуваат од Министерството за економија,  е поттикнување на економскиот раст и развој во Република Македонија преку поддршка на инвестициите за зголемување на конкурентноста на македонската економија и вработувањето.

М.В