„Обединети во идејата за владеењето на правото, младите правници мора да бидат вклучени во градењето...