Емили Петровски, кандидатка од Државната правосудна академија (ЕНМ) од Република Франција, денеска во Академијата за...